Dugnad ved Lauvtjønna

dugnad1En del ivrige dugnadsarbeidere fra velforening, med Egil Tjernvoll i spissen, har drevet å resturert demningen ved Lautjønna.

Ny bru og damluke, og løse stener på demningen har blitt murt fast.

dugnad2