SOMMERFEST 2019 -AVLYST-

Styret har i felleskap kommet til den beslutning at sommerfesten 2019 avlyses
grunnet liten interesse og påmelding.

Det vil bli diskutert om man eventuelt lodder stemningen for ny fest på sensommeren.
Mer informasjon og eventuelt innbydelse vil da bli sent ut.

Riktig god sommer!

-Styret