St.Hans feiring på Midtsand 23. juni

Smiskaret Vel og Midtsand Vel inviterer til St. Hans feiring på Midtsandtangen i år også.

 

st-hans-11

 

Velet ordner med felles griller, og det blir leker og natursti for barna.

Varme griller fra kl 18:00.

 

Velkommen!