Tur til Lauvtjønna avlyses!

Vi anbefaler i stedet "Idrettens dag" på Midtsandtangen.

Se innbydelse her:

http://www.malvik.idrett.no/Idrettens%20dag-2012.pdf