Vassgrautkveldvassgraut

På Midtsand grendahus serveres vassgraut klokken 18.00, torsdag 18. oktober.

 

Utlodding med "flotte" premier.

 

Velkommen!!

 

Midtsand Vel

Grautkomiteen