Årsmøte Midtsand Velklubbe

Det innkalles herved til ordinært årsmøte på Grendahuset torsdag 28.02.2013 kl 19:00.

Kom å se vårt "nye Grendahus"!

 

Saksliste

 1. Konstituering
 2. Vanlige årsmøtesaker, der disse blir fremlagt på årsmøtet:
  • Årsberetning fra styret
  • Regnskap 2012
  • Forslag fra styret om økning av medlemskontigent fra kr 200 til kr 300.
  • Forslag fra styret om økning av utleietakster
 3. Eventuelt
 4. Valg, der kandidatene er forespurt på forhånd
 5. Tradisjonell servering med karbonade og bløtkake