St.Hans feiring på Midtsandandtangen

Midtsand Vel og Smiskaret Vel vil også i år arrangere feiring av St. Hans på Midtsandtangen mandag 23. juni.

Her vil det bli bålbrenning og grilling.

Velforeningene stiller varme griller til disposisjon fra kl. 18.00.

Alle ønskes velkommen, og vi ser frem til en hyggelig sammenkomst på denne perlen ved fjorden.

 

st-hans-11